KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Klauzula Informacyjna

W związku z art. 14 ust. 5 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest:
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Dźwigi-Anteny’’ Sp. z o.o. ul. Towarowa 2,
  44-338 Jastrzębie-Zdrój.
 2. Monitoringiem wizyjnym w firmie objęto: obszar naokoło budynku – 2 kamery z przodu na rogach budynku, 2 kamery z tyłu na rogach budynku, 1 kamera – prawy bok budynku (parking).
 3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ochrony mienia czyli budynku i urządzeń znajdujących się w nim.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit.c RODO (na podstawie art. 54 § 2 USP w związku z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz art. 222 Kodeksu Pracy).
 5. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres nie przekraczający 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie zapis będzie niszczony. Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.